Bent u op zoek naar een kwalitatieve belegging die kan bijdragen tot een hoger rendement op langere termijn? En waarbij u – via optionele beschermingsmechanismen – schommelingen beperkt en grote verliezen kunt vermijden?

AG Fund+ heeft verschillende opties waarmee u uw belegging kunt personaliseren: de beleggingsoptie Drip Feed, en de beschermingsmechanismen Winstbeschermer en Verliesbeperker

Beperk uw verliezen met de verliesbeperker

U kunt er ook voor kiezen om de neerwaartse risico’s te beperken wanneer er onrust ontstaat op de financiële markten. Met de Verliesbeperker kunt u – als de markt negatief evolueert – de potentiële verliezen op een bepaald moment indammen. Dat gebeurt via een automatische overschakeling naar een voorzichtiger fonds, die plaatsvindt van zodra een door u gekozen niveau is bereikt.

Bovendien kunt u binnen dat beschermingsmechanisme ook nog kiezen voor de optie ‘automatische herbelegging’ of de optie ‘dynamische aanpassing’, of een combinatie van beide. Alleen als u belegt via een eenmalige premie kunt u ook kiezen voor de Verliesbeperker.

Hoe werkt het?

Van zodra een vooraf door u bepaald negatief niveau wordt bereikt, zorgt de Verliesbeperker ervoor dat uw volledige reserve automatisch wordt overgedragen van het door u gekozen basisfonds naar een door u gekozen defensiever doelfonds. Zo kunt u dus op een bepaald moment uit risicovollere fondsen stappen, waardoor het potentiële verlies mogelijk wordt beperkt.

 • De optie automatische herbelegging bepaalt voor u, gedurende een door u gekozen herbeleggingsperiode (dus gespreid in de tijd), de momenten om opnieuw in te stappen in het basisfonds. Zo spreidt u het risico en hoeft u niet na te denken over de juiste timing. U kunt ook kiezen voor een Verliesbeperker zonder automatische herbelegging. In dat geval blijft uw reserve in het defensieve doelfonds. U beslist dan zelf of u opnieuw op zoek gaat naar een hoger potentieel rendement via een dynamischer fonds. Daarna rijst de vraag wanneer u opnieuw herbelegt.
 • De optie dynamische aanpassing legt automatisch een nieuwe referentiewaarde vast voor uw Verliesbeperker, telkens de eenheidswaarde van het door u gekozen basisfonds met 10 % stijgt ten opzichte van de referentiewaarde. Het niveau van de Verliesbeperker zal dan dus vanzelf mee evolueren in stijgende markten, wat ook kan bijdragen tot een bescherming tegen potentiële verliezen.

U kiest

 • 1 basisfonds en 1 doelfonds
  • U activeert de Verliesbeperker op 1 van de 10 basisfondsen.
  • U kiest 1 van de 4 doelfondsen waarnaar uw volledige reserve moet worden overgedragen.
 • het percentage van de Verliesbeperker
  • – 5 %, 10 %, 15 %, 20 % of 30 %
  • met of zonder automatische herbelegging
  • met of zonder dynamische aanpassing
 • de herbeleggingsperiode (extra optie – als u ook kiest voor de automatische herbelegging) 6, 12, 18 of 24 maanden

AG Fund+ bepaalt vervolgens automatisch

 • de referentiewaarde De eenheidswaarde van het basisfonds op het moment dat de Verliesbeperker op dat basisfonds wordt geactiveerd.
 • het verliesbeperkerniveau De eenheidswaarde die minstens moet worden bereikt voor de automatische overdracht van basisfonds naar doelfonds. Dat niveau wordt bepaald op basis van het door u gekozen percentage van de Verliesbeperker en de referentiewaarde.

AG Fund+ zorgt voor

 • de overdracht van de volledige reserve naar uw defensiever doelfonds Van zodra het verliesbeperkerniveau is bereikt, treedt de Verliesbeperker in werking en worden alle eenheden van uw basisfonds omgezet in eenheden van uw doelfonds. Dat gebeurt op basis van de slotkoersen van 2 dagen later.
 • (extra optie) de automatische herbelegging in uw basisfonds De eenheden in uw doelfonds worden gespreid herbelegd in uw basisfonds, tijdens de herbeleggingsperiode die u zelf hebt gekozen.
 • (extra optie) de dynamische aanpassing van het verliesbeperkerniveau Stijgt het fonds – waarop de Verliesbeperker is geactiveerd – met 10 % ten opzichte van de referentiewaarde? Dan past het verliesbeperkerniveau zich automatisch aan. Er gebeurt daarbij geen enkele overdracht van eenheden.