Met de recente stijging van de bouwkosten, is het belangrijk om uw brandverzekering voor 2024 nauwkeurig te berekenen. De premies voor woonverzekeringen, inclusief brandverzekeringen, zijn onderhevig aan jaarlijkse indexering. Deze indexering is gebaseerd op de ABEX-index, samengesteld door experts die de bouwkosten van residentiële gebouwen beoordelen, waarbij rekening wordt gehouden met de kosten van bouwmaterialen en arbeidsloon.

De ABEX-index stond op 1 november 2023 op 1.041, wat een toename van 3,7% betekent ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit impliceert dat de kosten voor uw brandverzekering in 2024 met minimaal 3,7% zullen stijgen. De index van november vorig jaar was 1.004, wat een significante stijging van 10,8% was vergeleken met 2022, voornamelijk door de prijzen van staal, hout en isolatie. In 2023 zagen we een stabilisatie in de prijzen van bouwmaterialen, wat resulteert in een lagere indexering voor 2024.

Belang van premiestijging voor uw brandverzekering

In België wordt de vervangingswaarde van eigendommen verzekerd. Verzekeraars moeten de verzekerde waarde van uw woning aanpassen aan de huidige bouwkosten op het moment van schade. Alain Coppe, voorzitter van ABEX, benadrukt dat verzekeraars kunnen kiezen om de waardestijging wel of niet door te berekenen in de premie. Verzekeraars kunnen naast indexering ook de tarieven verhogen om andere redenen, zoals een toename in schadeclaims door natuurrampen of hogere beheerskosten.

Bijna alle verzekeraars (98%) gebruiken de ABEX-index voor het bepalen van premiestijgingen. Sommige, zoals AG Insurance en KBC, hebben aangekondigd dat ze naast de indexering mogelijk extra verhogingen toepassen.

Wat betekent dit voor uw brandverzekering?

Elke tariefaanpassing van uw brandverzekering wordt van kracht op de vervaldag van uw polis. Dit verschilt per klant. Uw verzekeraar moet elke wijziging duidelijk communiceren in het vervaldagbericht. Overweegt u om over te stappen naar een andere verzekeraar? U heeft drie maanden vanaf de vervaldag om uw huidige verzekering op te zeggen en over te stappen.

Klaar om uw brandverzekering te berekenen?

Het is essentieel om goed geïnformeerd te zijn over de mogelijke veranderingen in uw brandverzekeringspremie. Overweeg om de premie van uw brandverzekering te berekenen met onze handige online tools en krijg een duidelijk beeld van wat u kunt verwachten in 2024.