Op 7 december verklaarde de ondernemingsrechtbank van Brussel de Vlaamse Energieleverancier (VEL) failliet. Vanaf die dag levert Fluvius de stroom en het gas, aan het eerder prijsongunstige noodtarief. Reden om snel uit te kijken naar een andere leverancier.

Time is money

De afgenomen energie die klanten hebben verbruikt, moet betaald worden aan de VEL. Hiervoor volgt er een afrekening. Deze afrekening kan een positief of negatief saldo hebben. Wanneer klanten via hun voorschotten te veel hebben betaald, hebben zij recht op een teruggave. Doordat de VEL echter failliet is gegaan, riskeren deze klanten geen of slechts een gedeeltelijke terugbetaling te ontvangen.

Daarom is het belangrijk om geen voorschotbetalingen meer uit te voeren aan de VEL.

Domiciliëring blokkeren, stopzetten en terugvorderen

Als je per domiciliëring betaalt, zet deze domiciliëring best onmiddellijk stop.

De bank kan een domiciliëring blokkeren. Dit wil zeggen dat wanneer de VEL een betaling via de bank probeert uit te voeren, dit niet zal lukken. Hiermee is de domiciliëring zelf niet stopgezet. Enkel de VEL zelf kan de domiciliëring stopzetten.

je kan dus best zo snel mogelijk via de bank de blokkering van de domiciliëring aan te vragen alsook de stopzetting van de domiciliëring te vragen aan de VEL.

Een bijkomend advies voor klanten die vermoeden dat ze via de voorschotten te veel hebben betaald (voor het reële verbruik tot en met 7/12/2021), is: vorder bij uw bank de via domiciliëring betaalde bedragen van de laatste 8 weken terug. Dit recht wordt geregeld in het Wetboek van Economisch Recht (artikel VII.46 en verder).

Praktisch

De procedure om een domiciliëring te blokkeren en terug te vorderen verschilt van bank tot bank. Je klant doet dit best zo snel mogelijk gezien de termijn van 8 weken.

Veelal verwijzen de meeste banken naar hun elektronische selfbankzones om domiciliëringen te beheren. We geven hieronder enkele nuttige links waar de procedure om dit te doen van de zes grootste spelers wordt toegelicht.

– BNP PARIBAS FORTIS
– AXA BANK
– KBC Bank & Verzekering
– ARGENTA
– BELFIUS
– ING

Heb je klant geen toegang tot deze elektronische mogelijkheden dan neemt je best contact op met het bankkantoor zelf.

Addertje

Het failliete VEL blijft gerechtigd op de betaling voor de energie die werd geleverd. Voor onbetaalde facturen kan de curator conform de leveringsvoorwaarden intresten aanrekenen vanaf de vervaldag van de factuur, naast herinneringskosten (€ 8) en kosten voor ingebrekestelling (€ 20).

De curator praat op dit ogenblik met de onderaannemers van VEL die instonden voor de facturatie. Voorzichtigheid is dus geboden bij het herroepen van betalingen via domiciliëring voor facturen die vervielen voor december.

Rechtsbijstand

Wie een Globale of uitgebreide polis heeft bvb met een Euromex polis Privéleven Contracten, Euromex  Privéleven Extra of Euromex  Privéleven All-risk kan bij een geschil een beroep doen op ons.

Er zijn momenteel twee mogelijke geschillen.

De situatie waarbij een bank ten onrechte de terugbetaling van een domiciliëring weigert.
En het geschil waarbij de curator ten onrechte nog bedragen vordert namens de failliete boedel.

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om me te contacteren: bel 09 245 57 95 of stuur een e-mail info@dcinsurance.be