Ja, het is noodzakelijk voor huurders om een brandverzekering af te sluiten om hun eigen bezittingen te beschermen.

De brandverzekering van de eigenaar van het huurpand dekt enkel schade aan het gebouw, niet aan de persoonlijke bezittingen van de huurder. Bovendien dekt het afsluiten van een brandverzekering ook de aansprakelijkheid van de huurder. Dit betekent dat huurders verantwoordelijk zijn voor schade die ze aan anderen toebrengen, zoals de huisbaas of medehuurders. Dit noemt men de huurdersaansprakelijkheid.

In sommige gevallen heeft de eigenaar-verhuurder mogelijk een brandverzekering met ‘afstand van verhaal tegen de huurder’ afgesloten. Dit houdt in dat de verzekeraar van de eigenaar-verhuurder de huurder niet kan aanspreken voor schade die onder de dekking van diens brandverzekering valt. Desondanks zijn er als huurder nog steeds goede redenen om zelf een brandverzekering af te sluiten. Belangrijke risico’s blijven namelijk bestaan. De brandverzekering met afstand van verhaal vervangt niet volledig de eigen verzekering van de huurder.

Het is onbekend of de eigenaar-verhuurder voldoende verzekerd is. Als de eigenaar-verhuurder onderverzekerd is, kan deze zich tot de huurder wenden voor schade die niet wordt vergoed door zijn eigen verzekeraar. Dit kan worden voorkomen door expliciet in het huurcontract op te nemen dat de eigenaar afziet van verhaal tegenover de huurder in geval van schade.

De persoonlijke bezittingen van de huurder worden niet meegerekend in de verzekering van de eigenaar-verhuurder. Als de huurder zijn bezittingen wil beschermen tegen brand, waterschade, natuurrampen, enzovoort, is het noodzakelijk om zelf een brandverzekering voor inboedel af te sluiten, eventueel inclusief dekking tegen diefstal.

De huurder blijft aansprakelijk voor schade aan derden, zoals buren. Als een brand wordt veroorzaakt door de persoonlijke bezittingen van de huurder en deze brand slaat over naar het buurpand, is de huurder verantwoordelijk. Ook in een dergelijke situatie kan een eigen brandverzekering de huurder beschermen.