1. Dekt het NoGo-contract zowel de reizen in België als in het buitenland? 

Het NoGo-contract dekt de reizen en verblijven (vanaf 150 €) in België en in het buitenland. In België is de garantie echter slechts van toepassing vanaf een verblijf van minstens 3 overnachtingen.

 


 

2. Welk soort reizen worden door het NoGo-contract gedekt?

Het NoGo-contract dekt de reizen en verblijven (vanaf 150 €), ongeacht de wijze waarop de reservatie gebeurd is, het type transport of de verblijfsformules.

Bijvoorbeeld:

► Reizen en verblijven geboekt via een agentschap

► Reizen en verblijven geboekt via internet, waaronder de reiswebsites

► Reizen en verblijven die u zelf hebt samengesteld en geboekt

► All-in reizen

► Huur van een woning/appartement via een particulier (privépersoon)

► Huur van een woning/appartement via een reserveringswebsite

► Uw vervoersbewijzen (vliegtuig, boot, trein,…)

► De vakantiekampen van uw kinderen met overnachtingen ter plaatse

► De samen met uw vakantie geboekte uitstapjes

In geval van reisannulatie, reiswijziging of reisvergoeding, zal u een bewijs van reservering en van betaling gevraagd worden.

 


 

 

3. Moet ik op hetzelfde tijdstip en naar dezelfde bestemming reizen als de andere verzekerden om de waarborgen te genieten van het NoGo-contract?

Het jaarlijks NoGo-contract dekt alle begunstigden voor al hun reizen en verblijven, ook indien ze op een verschillende datum vertrekken en zich naar een verschillende bestemming begeven.

Het tijdelijk NoGo-contract dekt de begunstigden die in het contract vermeld zijn voor een reis naar een bestemming en gedurende een periode die vermeld worden bij de onderschrijving.

 


 

4. NoGo biedt een drievoudige garantie. Wat betekent dit?

Het NoGo-contract komt tussen in geval van een reisannulatie, een reiswijziging of een reisvergoeding indien u niet de hele duur van de voorziene reis hebt kunnen genieten.

Voor de annulatie vergoeden wij tot 2.500 € per persoon en per reis en tot 12.500 € per reis voor alle begunstigden samen om tegemoet te komen aan de annuleringskosten die aangerekend worden door de reisorganisator, de organisator van het verblijf of door het verhuurorganisme, en dit ten gevolge van één van de gedekte gebeurtenissen. De vergoeding bedraagt maximum 1.500 € per persoon en per reis voor een tijdelijk contract.

Voor de wijziging van de reis nemen wij de wijzigingskosten van uw verblijfsdata voor onze rekening die u worden aangerekend door de reisorganisator, de organisator van het verblijf of door het verhuurorganisme naar aanleiding van één van de gedekte gebeurtenissen. Wij bieden u eveneens een bijkomende vergoeding van 75 €.

De vergoeding van de reis voorziet dat, indien u gerepatrieerd moet worden in het kader van een bijstand, wij de niet genoten vakantiedagen, de skipas en de skilessen vergoeden. Bovendien krijgt u een bijkomende vergoeding (10% voor het jaarcontract en 5% voor het tijdelijk contract) berekend op het bedrag dat terugbetaald wordt voor de niet genoten vakantiedagen.

Indien u reeds een jaarlijkse reisannulatieverzekering NoGo hebt en u een reis wenst te dekken die meer dan 2.500 € per persoon kost, kan u de NoGo Uitbreiding activeren om het vergoedingsplafond van één specifieke reis te verhogen tot maximum 10.000 € per persoon.

 


 

5. Welke personen zijn gedekt door het jaarlijks NoGo-contract (familiepolis)?

– De personen die met naam in het contract vermeld worden onder de titel “begunstigden”. Deze personen moeten in België  gedomicilieerd zijn, er gewoonlijk verblijven en onder hetzelfde dak wonen als de onderschrijver van het contract.

– Het echtpaar (wettelijk of feitelijk), hun ouders en hun ongehuwde kinderen (al dan niet ten laste) voor zover ze onder hetzelfde dak wonen als de onderschrijver van het contract, evenals de ongehuwde kinderen van het echtpaar die tijdelijk elders verblijven wegens studieredenen.

– De kinderen van gescheiden ouders vermeld in het contract en ten laste van hun ouders zijn gedekt waar hun domicilie in België ook is.

 


 

6. Welke redenen kunnen aangewend worden in het kader van het NoGo-contract om een reis te annuleren (gedekte gebeurtenissen)? 

1/ Ziekte, ongeval of overlijden

► Van de verzekerde

► Van de partner van de verzekerde

► Van elk ander familielid van de verzekerde dat gewoonlijk onder hetzelfde dak woont

► Van verwanten en aanverwanten tot en met de 3de graad (kinderen, ouders, kleinkinderen, grootouders, broers, zusters,  overgrootouders, achterkleinkinderen, ooms, tantes, neven, nichten)

► Van de persoon bij wie de verzekerde gratis ging logeren in het buitenland

► Van de oppas die op uw minderjarige kinderen of op één of meerdere gehandicapte personen (begunstigden) zou  passen tijdens uw reis.

2/ Onmogelijkheid wegens medische redenen om de nodige inentingen te krijgen voor de geplande reis

3/ Complicaties of problemen tijdens de zwangerschap van de verzekerde of van een familielid tot de 3de graad

4/ Zwangerschap van de verzekerde of van de reisgezellin van de verzekerde

5/ Ontslag om economische redenen van de verzekerde of zijn/haar partner

6/ Onvrijwillige werkloosheid van de verzekerde of van zijn/haar partner

7/ Intrekking van de door de werkgever reeds toegestane vakantiedagen van de verzekerde om een collega te vervangen

8/ Noodzakelijke aanwezigheid van de verzekerde (vrij of zelfstandig beroep) wegens ziekte, ongeval of overlijden van zijn/haar vervanger

9/ Nieuwe arbeidsovereenkomst van minimum 3 maanden

10/ Mutatie om beroepsredenen van de verzekerde

11/ Oproeping voor humanitaire hulp, getuige of jurylid voor een rechtbank, rechtshandelingen bij de adoptie van een kind

12/ Herexamens die niet kunnen uitgesteld worden

13/ Echtscheiding 

14/ Feitelijke scheiding van de partners

15/ Aanzienlijke materiële schade (+ 2.500 €) aan de woning

16/ Home jacking of car jacking van het voertuig van de verzekerde

17/ Verkeersongeval, diefstal of brand van het privévoertuig van de verzekerde waardoor het voertuig totaal geïmmobiliseerd is

18/ Gemiste inscheping in België of een buurland ten gevolge van een verkeersongeval of een panne die een totale immobilisatie van het voertuig veroorzaakt op weg naar de inscheping

19/ Weigering van visum door de overheden van het land van bestemming

20/ Diefstal van de voor de reis noodzakelijk visum of paspoort

21/ Overlijden van hond, kat of paard van de verzekerde 7 dagen vóór de afreis

22/ Onverwachte uitzetting uit het huis gehuurd door de verzekerde

23/ Onverwachte uitzetting uit het rustoord van een verwant (tot 2de graad) van de verzekerde

24/ Weglopen, kidnapping, ontvoering of verdwijning van de verzekerde, zijn/haar partner of familielid dat onder zijn dak woont

25/ Annulatie van een huwelijksreis 

26/ Indien twee personen op hetzelfde bestelbon van de reis vermeld zijn: de annulatie van de tweede persoon ten gevolge van een gedekte gebeurtenis in een reisannulatiecontract

27/ Indien ten gevolge van de annulatie door reisgezellen die op hetzelfde bestelbon vermeld zijn de verzekerde alleen of  met één enkel ander reisgezel vermeld op het bestelbon moet reizen.

 


 

7. Wat betekent de wachttijd van 30 dagen? 

Zijn niet gedekt: Reizen en verblijven die vóór de onderschrijving van het NoGo-contract geboekt zijn met een vertrekdatum of verblijfsdatum van minder dan 30 dagen na de inwerkingtreding van het NoGo-contract.

Indien u reizen wil dekken die u reeds hebt geboekt, moet u dus het NoGo-contract onderschrijven ten minste 30 dagen vóór uw vertrek!

 


 

 

8. Wanneer kies ik best een jaarlijks NoGo-contract in plaats van een tijdelijk contract? 

Het tijdelijke reisannulatiecontract NoGo Tempo zal een reis of een verblijf dekken naar een bestemming en gedurende een periode die u bij de onderschrijving zal aangeduid hebben (maximum 90 dagen). De waarborg in geval van annulatie bedraagt maximaal 1.500 € per persoon.

De jaarlijkse NoGo-formule is vaak financieel interessanter. De meeste Belgen gaan immers meerdere keren per jaar op reis met hun gezin en beschikken over een belangrijk “vakantiebudget”. In dit geval wordt een jaarformule interessant om al uw reizen en verblijven te dekken gedurende het hele jaar. De waarborg in geval van annulatie bedraagt maximaal 2.500 € per persoon en per reis met een maximum van 12.500 € voor alle verzekerden samen.

Tip: Als u een bagageverzekering toevoegt aan uw jaarlijkse reisannulatieverzekering, beschermt u niet alleen uw reizen maar ook uw bagage tegen diefstal, verlies of vertraging.

 


 

 

9. Hoe dien ik een schadeaangifte in?

Stuur ons samen met de ingevulde aangifte ook alle nodige bewijsstukken en facturen op.