Storm Ciara veroorzaakte gisteren, 9 februari, behoorlijk wat schade. 

Verzekeraars erkennen dit noodweer als ‘storm’ zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden van de brandpolis.

Om de schaderegeling vlot te laten verlopen stellen ze voor om af te wijken van de gebruikelijke werkwijze voor de schadedossiers in het kader van de brandpolis.

Heeft u schade opgelopen aan uw gebouw of inboedel; en teneinde uw schadedossier vlot te regelen, hierbij de te volgen stappen.

Voor de stormschade te regelen hebben we nodig

  • korte beschrijving van de omstandigheden + adres waar schade is gebeurd;
  • een opsomming van de beschadigde goederen en volledige bestek(ken) of eigen raming;
  • foto’s van de beschadigde goederen;
  • het rekeningnummer waarop een vergoeding kan gebeuren;
  • de gegevens (naam en adres) van de mogelijk aansprakelijke derde en, indien mogelijk, ook naam en adres van zijn brandverzekeraar.

U mag dit alles mailen naar schade@dcinsurance.be