Vanaf 1 juli blijft de “Groene Kaart” de “Groene Kaart” maar wordt deze wit en kan deze in elektronisch formaat worden uitgegeven. Concreet betekent dit dat de groene kaart, of het verzekeringsbewijs, alleen op een witte achtergrond (alleen recto) wordt gedrukt en dat de verzekeraars niet langer verplicht zijn een papieren versie aan hun verzekerden uit te reiken.

Dus, papier of elektronisch?

Verzekeraars hebben nog de keuze tussen papier of electronisch. De meeste verzekeraars verkiezen vooralsnog om het verzekeringscertificaat in papieren vorm naar haar verzekerden te blijven sturen.

Er worden momenteel oplossingen ontwikkeld teneinde de verschillende documenten in elektronisch formaat aan de verzekerde te leveren (waaronder de groene kaart, maar ook de vervaldagberichten). U wordt uiteraard op de hoogte gebracht van deze nieuwe mogelijkheden.

Vriendschappelijke co-existentie van oude & nieuwe groene kaart

Er is op gewezen dat het naast elkaar bestaan van groene kaarten op groen en wit papier is toegestaan tot 31 december 2021. Gedurende 18 maanden, in geval van een controle, kan uw dus zowel op groen papier als op wit papier een groene kaart voorleggen.

Voor vragen bel 09/245 57 95 of mail gerust!