Tak-23 contracten zijn verzekeringscontracten die verbonden zijn met een of meer interne beleggingsfondsen.

Een intern fonds kan je vergelijken met een grote spaarpot die beheerd wordt door de verzekeraar zelf.

Verzekeraars hebben verschillende van die spaarpotten of interne fondsen, waarmee ze beleggen in obligatiesaandelenbeleggingsfondsen enz. Het ene interne fonds investeert meer in aandelen, het andere meer in obligaties, in overeenstemming met het beleggingsbeleid of de beleggingsstrategie. In je contract staat in welke spaarpot of intern fonds je premie wordt gestort.

De waarde  van je tak 23-levensverzekering hangt af van de evolutie van de beleggingsinstrumenten waarin het belegt.

De waarde van je tak 23-beleggingsverzekering verandert voortdurend naargelang van de evolutie van de markten. Het potentiële verlies wegens de marktschommelingen is volledig ten laste van de verzekeringnemer.