Wie zelf eigenaar is van een woning, verzekert die maar best met een woningverzekering of brandverzekering . Maar ook voor een huurder is een brandverzekering onontbeerlijk omdat hij enerzijds zijn eigen inboedel in rook kan zien opgaan bij een schadegeval en hij anderzijds aansprakelijk is voor de schade die hij aan anderen (derden) toebrengt.

Enkele voorbeelden van gedekte schadegevallen

  • een lek in uw koepel na hevige hagelregen waardoor de gang herschilderd dient te worden, een brandje in uw keuken, enkele pannen die van het dak gewaaid zijn door een storm, een gebroken ruit, waterschade in uw badkamer..

Wij bieden u volgende voordelen

  • volledige brandpolis tegen een extra voordelig tarief zowel voor huurders als voor eigenaars,
  • vermijdt onderverzekering door gebruik te maken van ons eenvoudig rooster,
  • extra kortingen voor nieuwe en gerenoveerde woningen,
  • eenvoudige aanvraagprocedure bij afsluiten van uw contract,
  • extra voordelige premie voor de waarborg diefstal van u inboedel,
  • snelle en correcte schaderegeling. Voor een aantal maatschappijen regelen we samen rechtstreeks met de klant! Geen langdurig wachten op expertise en eindeloze discussies met experts.