BA Familiale Aansprakelijkheid Privéleven

Aansprakelijkheid Privéleven

Een ongeval is snel gebeurd. Stelt u zich voor dat uw zoon de ruit van uw buur intrapt met zijn bal. Een rustige zondagnamiddag aan zee verandert in een nachtmerrie nadat u met de fiets een vrouw heeft omvergereden, of dat uw hond plots verandert in een wild beest en uw bezoeker bijt … .

Een fractie van een seconde volstaat om per ongeluk schade te veroorzaken aan derden. Dat zou u wel eens heel duur kunnen komen te staan. Om niet uw hele leven te moeten opdraaien voor een moment van onhandigheid, bestaat er gelukkig de verzekering BA Familiale of gezinsverzekering.

Waarom een familiale verzekering afsluiten?

Als je schade veroorzaakt aan derden, dan verplicht de wet jou om die schade te vergoeden. Stel, je bent met de fiets onderweg, let even niet op en rijdt op het zebrapad een bejaarde dame omver. De vrouw is gewond, haar kledij is beschadigd en haar handtas is stuk. Omdat jij verantwoordelijk bent, moet je haar ziekenhuiskosten en haar materiële schade vergoeden. De familiale verzekering doet dat in jouw plaats. Alleen de franchise zul je zelf moeten betalen. Je bent niet verplicht om een familiale verzekering af te sluiten voor jou en je gezin, maar het is wel een aanrader want een ongeluk zit in een klein hoekje. Een familiale verzekering bespaart je een financiële kater.

Welke waarborgen verzekerd de BA Familiale?

Basiswaarborg burgerlijke aansprakelijkheid
De basiswaarborg BA of burgerlijke aansprakelijkheid vergoedt de schade aan derden. Zoals iedere aansprakelijkheidsverzekering beoogt de familiale BA-verzekering de bescherming van je vermogen tegen de financiële gevolgen van jouw fouten, nalatigheden of tekortkomingen die je aansprakelijkheid in het geding brengen. Als je burgerlijk aansprakelijk bent, ben je verplicht het slachtoffer te vergoeden voor de schade die hij/zij door jouw toedoen geleden heeft. De wet bepaalt dan dat je met heel je vermogen (roerend en onroerend) verplicht bent tot de correcte uitvoering van die schadevergoeding. Wettelijk ben je niet alleen aansprakelijk voor jouw eigen fouten, maar ook voor die van je kinderen, voor de schade veroorzaakt door jouw dieren, jouw goederen of door zogenaamde gebrekkige zaken waarvan je eigenaar bent.

Aanvullende waarborg rechtsbijstand

Met de waarborg rechtsbijstand kunnen we ervoor zorgen dat de verzekeraar je ook helpt om schadevergoeding te krijgen van een derde wanneer die je schade berokkent die valt onder de BA familiale. Deze noodzakelijke waarborg helpt je ook als u uw rechten voor een rechtbank moet verdedigen.
Wens je uitgebreidere dekking dan kan je kiezen voor een aparte globale rechtsbijstandsverzekering.

Wie is verzekerd via een familiale verzekering?

Een familiale verzekering dekt niet enkel jou, maar ook alle gezinsleden die samen met jou onder hetzelfde dak wonen. Ook je kinderen die op kot zitten. Zelfs je huisdieren zijn in bepaalde gevallen verzekerd! Dus zeker geen overbodige luxe!

Waar geldt de verzekering?

Je familiale verzekering biedt wereldwijd dekking. Hou er wel rekening mee dat sommige verzekeraars voor bepalade waarborgen zoals rechtsbijstand specifieke dekkingen per regio kunnen voorzien.

Is de verzekering verplicht?

Een familiale verzekering is niet verplicht. Toch heeft bijna elke Belgisch gezin er wel éé één. Iedereen, zowel gezinnen met of zonder kinderen en alleenstaanden kunnen schade veroorzaken en hebben er dus alle belang bij om een familiale verzekering te nemen.

Wat is uitgesloten in de BA Familiale?

Welke schade is niet verzekerd via je familiale verzekering?

  • Schade waarvoor je contractueel aansprakelijk bent.
  • Schade die voortvloeien uit of tijdens je beroepsactiviteiten.
  • De schade die u veroorzaakt aan uw eigen goederen of aan een ander (inwonend) gezinslid.
  • Schade waarvoor je wettelijk verplicht bent om het risico te verzekeren. Denk bijvoorbeeld aan schade die veroorzaakt met je auto of bromfiets. Je moet hiervoor een BA Motorrijtuigen-verzekering afsluiten.
  • Schade veroorzaakt door oorlog en arbeidsconflicten.
  • Schade veroorzaakt door terrorisme.
  • De waarborgen die verzekeraars in hun familiale verzekering bieden, kunnen verschillen van maatschappij tot maatschappij.