Woningverzekering of brandverzekering

Wie zelf eigenaar is van een woning, verzekert die maar best met een woningverzekering of brandverzekering . Maar ook voor een huurder is een brandverzekering onontbeerlijk omdat hij enerzijds zijn eigen inboedel in rook kan zien opgaan bij een schadegeval en hij anderzijds [...]