Brandverzekering

29 08, 2023

Is een brandverzekering als huurder verplicht?

Ja, het is noodzakelijk voor huurders om een brandverzekering af te sluiten om hun eigen bezittingen te beschermen. De brandverzekering van de eigenaar van het huurpand dekt enkel schade aan het gebouw, niet aan de persoonlijke bezittingen van de huurder. Bovendien dekt het [...]

7 12, 2013

Woningverzekering of brandverzekering

Wie zelf eigenaar is van een woning, verzekert die maar best met een woningverzekering of brandverzekering . Maar ook voor een huurder is een brandverzekering onontbeerlijk omdat hij enerzijds zijn eigen inboedel in rook kan zien opgaan bij een schadegeval en hij anderzijds [...]