Rechtsbijstand

31 08, 2021

Fiscaal voordelige rechtsbijstand

Rechtsbijstand voor iedereen In vergelijking met onze buurlanden, hebben echter weinig Belgische gezinnen een aparte rechtsbijstandsverzekering. Om bij te dragen aan deze missie en rechtsbijstand toegankelijker te maken voor de gehele bevolking, besliste de federale regering enkele jaren geleden een deel van de kosten [...]

12 09, 2020

BeneFisc Rechtsbijstand, dé fiscaal voordelige rechtsbijstand

Slechts 10% van de gezinnen heeft een uitgebreide rechtsbijstandverzekering die hen juridische middelen aanreikt om bij conflicten hun belangen te verdedigen. Om meer mensen toegang te geven tot het recht werkte de regering, in het kader van de wet Geens, een nieuwe fiscale stimulans [...]