Na een arbeidsongeval ontvangt uw werknemer een schadevergoeding. Hij moet wel kunnen aantonen dat hij voldoet aan de wettelijke voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op die vergoeding. Hoe moet uw werknemer bewijzen dat het om een arbeidsongeval gaat en hoe kunt u hem daarbij helpen?  

Een arbeidsongeval bewijzen

Om ergens aanspraak op te kunnen maken, moet men er ook recht op hebben, zegt de wetgever. Uw werknemer moet dus zelf kunnen bewijzen dat het gaat om een arbeidsongeval. Hij moet het bewijs kunnen leveren van:

  • een letsel;
  • een plotselinge gebeurtenis die zich heeft voorgedaan tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of;
  • een ongeval op weg van en naar het werk (via het normale traject).
     

Een ongeval op weg naar huis

Een ongeval op weg naar huis kan iedereen overkomen. Geen getuigen in de buurt en gevolgen die niet ernstig lijken. De volgende dag blijkt de enkel of knie soms toch zodanig opgezwollen met medische zorgen of zelfs arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Hoe meer tijd verstrijkt tussen het ongeval en de eerste melding, hoe meer de bewijswaarde van deze vaststelling of melding afneemt. De kans dat het letsel op een andere manier is ontstaan (sport, privé-ongeval, …) neemt immers ook toe met het verstrijken van de tijd.

Getuigenissen of bewijzen

Een getuige die het arbeidsongeval zag gebeuren, telt uiteraard als bewijs. Meestal zijn er echter geen getuigen en moet men zich baseren op de verklaring van de gekwetste werknemer. Die verklaring moet wel bevestigd worden door bijvoorbeeld een mail, sms of ingesproken berichtje op een antwoordapparaat (met daarop het tijdstip van het ongeval) aan een collega of werkgever. Ook de naam van de persoon die de eerste medische zorgen toediende, geldt als bewijs.   

Lichte arbeidsongevallen noteren in een EHBO-register

Sinds 22 april 2014 moet u lichte arbeidsongevallen niet meer melden aan uw verzekeraar. Lichte arbeidsongevallen zijn arbeidsongevallen die niet leiden tot loonverlies of arbeidsongeschiktheid, er was geen tussenkomst van een dokter nodig en de zorg na het ongeval werd toegediend op het werk. U moet het ongeval wel noteren in een EHBO-register. Dat register kan als bewijselement gebruikt worden als de letsels verergeren. Ook in het jaarverslag van de interne preventiedienst moeten lichte arbeidsongevallen opgenomen worden.

Meldingsprocedure bij bedrijfsongeval

Een meldingssysteem zou u kunnen helpen om bewijsproblemen te voorkomen, of minstens te beperken. Hebt u personeel in dienst dat vaak alleen aan het werk is, dan kunt u een meldingsprocedure invoeren, waarbij uw werknemers een ongeval moeten melden. Dat kan bijvoorbeeld door het sturen van een e-mail, sms of boodschap op een voice-mail of antwoordapparaat. Op deze manier kunnen heel wat problemen en wrevel door een weigering van uw verzekeraar wegens gebrek aan bewijs vermeden worden.

Aangifteformulier arbeidsongeval online

Op de homepage vindt u het aangifteformulier voor manuele aangiftes, medische attesten en loonstaten. Maar u kunt uw arbeidsongeval ook online aangeven.

Hulp nodig bij de aangifte? Contacteer ons tel 09/245 57 95