De deadline voor het aanvragen van een RIZIV-tussenkomst voor geconventioneerde artsen en tandartsen nadert snel: ten laatste eind juni moeten de aanvragen naar het RIZIV worden verzonden.

Waarom een RIZIV-contract?

Voordelen voor geconventioneerde artsen en tandartsen

  • Een comfortabel aanvullend pensioen gefinancierd door de RIZIV-tussenkomst
  • Een voordelig fiscaal regime
  • Financiële bescherming, ook voor hun naasten bij arbeidsongeschiktheid en/of overlijden
  • Solidariteitsprestaties bij invaliditeit, moederschap of overlijden vóór 60 jaar
  • Interessante mogelijkheden voor vastgoedfinanciering.

u bent starter?

Eind juni studeren heel wat jonge artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten af. Ook bij het begin van uw loopbaan is het van belang een pensioenopbouw via een RIZIV-contract aan te gaan!

Bedragen RIZIV-tussenkomst

BeroepsactiviteitVolledig geconventioneerdGedeeltelijk
geconventioneerd
Arts (bedrag 2015)*4535,00 EUR2200,00 EUR
Tandarts (bedrag 2014)2239,31 EUR2239,31 EUR
Apothekers (bedrag 2013)2789,95 EUR1394,98 EUR (50 % geconventioneerd)
2092,46 EUR (75 % geconventioneerd)
Kinesitherapeuten (bedrag 2013)1506,07 EUR

*Nog te bevestigen door KB