Waarom een verzekering “B.A. medische en paramedische beroepen” afsluiten ?

Eén van de basisregels van ons recht is dat indien u door uw fout schade berokkent aan iemand anders, u deze schade zal moeten vergoeden. Indien het een aansprakelijkheid betreft die u zou oplopen in het kader van uw beroepsactiviteiten, zal de “B.A. medische en paramedische beroepen” in uw plaats de schade vergoeden, binnen de grenzen van dit contract.

Welke waarborgen omvat dit contract ?

B.A. medische en paramedische beroepen omvat de volgende waarborgen :

  • het beroepsrisico
  • het onrechtstreekse beroepsrisico
  • het risico uitbating.

U kan eveneens, samen met dit contract de waarborg “Rechtsbijstand Uitbating” afsluiten.

 

Vraag uw offerte of neem contact met ons kantoor >>