Medische beroepen

7 10, 2015

Verzekering gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen en vrije beroepen

Zorg voor financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid! Als zelfstandige of uitoefenaar van een vrij beroep zorgt u zelf voor uw inkomen. Naast talloze voordelen houdt dit ook risico’s in. Wat als er iets gebeurt dat u niet in de hand hebt? U kunt immers ziek [...]

9 06, 2015

Verzekering BA medische en paramedische beroepen

Waarom een verzekering "B.A. medische en paramedische beroepen" afsluiten ? Eén van de basisregels van ons recht is dat indien u door uw fout schade berokkent aan iemand anders, u deze schade zal moeten vergoeden. Indien het een aansprakelijkheid betreft die u zou oplopen [...]